HomeEven VoorstellenPMKTLinksLinksKostenContactLinks

 

Kinderwijsheid Kindertherapie
Erwin de Grijs
Utrecht (Leidsche Rijn)
Vleuten / De Meern
en omstreken
Mobiel: 06-23903789

erwindegrijs@kinderwijsheid.net

PMKT

Psychomotorische Kindertherapie is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. Ze kunnen bijvoorbeeld moeilijk contact maken, zijn agressief of vertonen juist sterk teruggetrokken gedrag. Maar ook faalangst, gespannenheid, eet- en slaapproblemen kunnen duiden op een
belemmering in de ontwikkeling.
Behalve in het gedrag ziet men ontwikkelingsproblemen vaak terug in de motoriek, de manier waarop een kind zich beweegt. Denk hierbij aan onhandigheden, houterige bewegingen, overbewegelijkheid en weinig lichaamsbesef.

Startpunt in de therapie is het werken vanuit de sterke kanten van het kind.
De therapeut laat zich leiden door wat het kind in beweging en spel laat zien.
Het kind krijgt vertrouwen in de therapeut en kan bij ervaringen komen waar de ontwikkeling is vastgelopen. De therapeut helpt het kind om zichzelf beter te begrijpen en te accepteren.
Afhankelijk van de hulpvraag kiest de therapeut voor ontwikkelingsgerichte, oplossingsgerichte of ik-versterkende interventies.

In de therapie wordt gebruik gemaakt van beweging, lichaamsgericht spel, ritme, verbale en non-verbale technieken. Bewegingssituaties, creatieve materialen en muzikale middelen geven het kind gelegenheid uit te drukken wat het vaak met woorden (nog) niet kan uiten. Spelenderwijs en in een veilige en vertrouwde situatie kan het kind nieuwe gedragspatronen exploreren en eigen maken.